برای ارسال مقاله در اولین کنفرانس آیروالاستیسیته و هیدرو الاستیسیته مراحل ذیل را طی کنید:

1. ابتدا مطابق شکل زیر در سامانه کنفرانس عضو شوید:

 

 

 

2. سپس فرم عضویت را تکمیل نمایید. پس از تکمیل فرم عضویت بروی گزینه ذخیره کلیک نموده و رمز عبور خود را مطابق شکل ذیل یاداشت نمایید.

 

 

3. در ادامه با استفاده از نام کاربری خود و رمز عبوری که از طریق سامانه دریافت نموده اید، وارد سایت کنفرانس شوید. سپس از منوی "مقالات" بر روی گزینه "ارسال و پیگیری مقاله" مطابق شکل زیر کلیک کنید. (این گزینه در بخش دسترسی سریع نیز موجود است.)

 

 

4. در این بخش بر روی گزینه "ارسال چکیده مقاله جدید" کلیک نماید. با انجام این کار می توانید مراحل تکمیل چکیده مقاله خود را مطابق شکل های ذیل طی نماید. این مراحل شامل پنج بخش اصلی "عنوان، چکیده و کلیدواژگان"، "اضافه کردن نویسندگان"، "توضیحات تکمیلی"، "اضافه کردن فایل" و"تکمیل ارسال مقاله" می باشد که می بایست به ترتیب تکمیل گردد.

 

 

 

 

 

 

5- پس از کلیک بر روی گزینه "ارسال مقاله" پیغامی به صورت ذیل دریافت خواهید نمود که نشان دهنده ارسال کامل مقاله است.